• Instagram
  • Facebook
  • YouTube

El martell. Teatre polític.

El teatre no és un mirall per reflectir la realitat, sinó un martell per donar-li forma. [Bertolt Brecht]

 ESPECTACLES 
 EN GIRA 
 EQUIP ARTÍSTIC 
 I TÈCNIC 
 CALENDARI 
 D'ACTUACIONS