A la corda fluixa

CREACIÓ COL·LECTIVA
 SALA  ·  EN PROCÉS D'INVESTIGACIÓ  

Encara no podem explicar-vos el projecte, estem començant a imaginar-lo!